Home Printer venlig version

L*Profil- for bedre lederskab


Poul Langagergaard driver egen virksomhed, som arbejder med at forbedre lederskab blandt ledere i såvel det private erhvervsliv som i det offentlige.

Se mere her:
www.lprofil.dk

Værdsætte medarbejderen

I enhver situation og over for enhver medarbejder er det ledelsens opgave at sikre, at det enkelte menneske kan føle sig værdsat.

Det er værdier - i praksis!

Se også:

Værdier


Ledelse