Home Printer venlig version

L*Profil- for bedre lederskab


Poul Langagergaard driver egen virksomhed, som arbejder med at forbedre lederskab blandt ledere i såvel det private erhvervsliv som i det offentlige.

Se mere her:
www.lprofil.dk

Ånd på os

Poul Langagergaard:
Ånd på os
Om Åndsudrustning og nådegaver. Lohses Forlag 1989.
* Om Bibelens tale om Helligånden (Hvad siger Jesus egentlig?)
* Den første pinsedag (nye aspekter i pinseberetningerne)
* Guds udrustning - til tjeneste (om nådegavernes mangfoldighed)