Home Printer venlig version

L*Profil- for bedre lederskab


Poul Langagergaard driver egen virksomhed, som arbejder med at forbedre lederskab blandt ledere i såvel det private erhvervsliv som i det offentlige.

Se mere her:
www.lprofil.dk

Kirken i opbrud af Poul Langagergaard

Kirken i opbrud
En kirke mellem kaos og håb. L*Profil 1994.
* Kirken er Guds (om Det nye Testamentes syn på kirken)
* Kirken blev folkets (glimt fra kirkens historie positivt og negativt)
* Hvor går Kirken hen? (om mulige udviklingslinjer)
* Hvordan kan Gud forny Kirken? (om positive muligheder)
* At bygge levende menigheder (vejledning i menighedsliv)
* Kirkens indre liv (om Kirkens grundpiller og livskanaler)
* Kirkens fremtid (i dansk, europæisk og international sammenhæng)