Home Printer venlig version

L*Profil- for bedre lederskab


Poul Langagergaard driver egen virksomhed, som arbejder med at forbedre lederskab blandt ledere i såvel det private erhvervsliv som i det offentlige.

Se mere her:
www.lprofil.dk

Glenthøj/Wagner-sagen i 1980'erne vedr. Menighedsfakultetet

I slutningen af 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne havde Menighedsfakultetet en af sine vanskeligste personsager - med udgangspunkt i Jørgen Glenthøj og Hartvig Wagner.

Det var en meget vanskelig sag, fordi det føg med underfundige beskyldninger fra Jørgen Glenthøj og Hartvig Wagner på en måde og i en facon, som var overraskende i kirkelige kredse på den tid.

Derfor satte jeg mig for at samle al dokumentation om sagen og i Påsken 1987 stille den til rådighed på Statsbiblioteket, som det dengang hed - med en klausul om fortrolighed i 50 år. Denne fortrolighed har jeg nu ophævet og stiller alle data frem til åben granskning.

God læselyst!

 

Dokumentationen består af en rimelig kort gennemgang af hele forløbet på 14 sider - og til slut en erklæring fra advokat Jens Kristiansen, Hjørring, som gennem hele perioden sad i bestyrelsen og var dens sekretær, og heri giver han sin juridiske tilslutning til dokumentationens validitet.

Igennem hele beskrivelsen er der henvist til en lang række dokumenter som dokumentation for alt. Disse dokumenter følger her afsnit efter afsnit. 

 

Min personlige beretning kan hentes her.

 

Hovedafsnittene i denne personlige beretning er:

  • Glenthøj og Wagner ikke med fra starten i MF
  • Glenthøjs og Wagners venskab ved at ødelægges
  • Glenthøjs kaldelse som lærer på MF  - begrænses imod Wagners vilje
  • Glenthøj vrages af Repræsentantskabet ved bestyrelsesvalget i 1979 og i 1980
  • Ny stor sag: John Ørum Jørgensens udtalelser om kvindelige præster...
  • Glenthøj rejser påtale mod bestyrelsen i studenternes "lånesag"
  • Sammenbrud i lovudvalget
  • Wagner opnår ikke genvalg ved Repræsentantskabsmødet 1981.